DISTRIBUIȚI

Valea Iadului este o superbă vale montană, care se găseşte poziţionată în estul judeţului Bihor, pe teritoriul comunelor Bulz, Budureasa, Curăţele şi Bratca. Iadul, aşa cum este denumit cursul de apă, îşi croieşte cu greu drum printre versanţii Munţilor Pădurea Craiului şi cei ai Masivului Vlădeasa, avându-şi izvoarele pe versantul nordic al Munţilor Bihorului, sub vârful Poieni, la o altitudine de aproximativ 1350 m.

Valea Iadului este o superbă vale montană, care se găseşte poziţionată în estul judeţului Bihor, pe teritoriul comunelor Bulz, Budureasa, Curăţele şi Bratca.

Unirea mai multor vâlcele şi pâraie de mici dimensiuni dă naştere cursului principal de apă care, după ce străbate bazinetul Stâna de Vale, unde este adăpostită frumoasa staţiune montană omonimă, taie munţii pe direcţia sud-nord. Constituind limita geografică dintre cele două unităţi montane pomenite mai sus, Valea Iadului prezintă un relief spectaculos, generat, în primul rând, de prezenţa rocilor carstificabile ale Munţilor Pădurea Craiului, dar şi de alternanţa de sectoare cu fizionomii diferite.

Aceste roci dau naştere unui relief pitoresc, cu versanţi puternic înclinaţi, uneori chiar verticali, de o frumuseţe sălbatică. Culmile sunt separate de văi adânci, pantele sunt deosebit de accentuate, mai ales acolo unde munţii intră în contact direct cu zonele joase din albii, fapt ce le conferă un aspect impozant. Din versanţii, uneori lipsiţi complet de vegetaţie, datorită înclinării mari, se deschid gurile a numeroase goluri subterane, de tipul peşterilor, grotelor şi avenelor. În bazinul mijlociu al Iadului, între confluenţele acestuia cu Valea Leşului şi Valea Bisericii, au fost cercetate şi cartate un număr de 101 goluri subterane, numărul lor fiind probabil mai mare.

Sursa: https://identitatea.ro/valea-iadului/

DISTRIBUIȚI